Výmena stúpačiek

Naša spoločnosť svojim dlhoročnými skúsenosťami poskytuje i služby v oblasti výmeny stúpačiek
alebo zvislých a ležatých rozvodov v bytových domoch.

Staré bytové rozvody - voda, plyn, odpad, vzduchotechnika

Staré rozvody vody, plynu i odpadu majú svoju životnosť po niekoľkých dekádach rokov a netýka sa to iba bytových domov, ale i strarých rodinných domov. Po istom období v čase revitalizácie bytových i rodinných domov je potrebné z mnohých dôležitých faktorov pristúpiť na výmenu týchto rozvodov. Častokrát si vlastníci bytových domov neuvedomujú, že ročne minú z réžijného rozpočtu - fondu opráv až niekoľko tisíc eur na opravy a havarijné stavy v spoločných priestoroch.

 

Výmeny stúpačiek sa netreba obávať

Pred samotnou likvidáciou a otvorení priestoru stupačiek vykonávame obhliadku ako čo najjednoduchšie pre obe strany pristúpime k otvoru priestoru. Ak majú majitelia po prerábke kúpeľne a otvor nemajú v dostatočnom požadovanom otvore, vieme sa dostať k stupačke i cez kuchynu zo spodnej časti, tým môžu majitelia predísť likvidácii obkladačiek v novozrekonštruovanej kúpeľni. Výmenu stúpačiek v bytových domoch svojími kvalifikovanými zamestnancami vieme zabezpečiť už za dva dni. 

Pracujeme na celom území Slovenska

Výmenu rozvodov teplej, studenej úžitkovej vody a plynu realizujeme v rámci celého územia Slovenska.

Nové bytové rozvody - voda, plyn, odpad, vzduchotechnika

Výmenu starého odpadového potrubia zabepečujeme podľa požiadaviek investotra podľa projektovej dokumetácie za odhlučnený potrubný systém kanalizácie REHAU Raupiano Plus, ktorý oproti bežnej kanalizácii HT alebo PVC redukuje úroveň hlučosti o viac ako 50 %.

Čo ukladá zákon o VLASTNÍCTVE BYTOV

Rozvody v bytovkách sú spoločnými zariadeniami domu – patria do spoluvlastníctva majiteľov bytov, majú na nich spoluvlastnícky podiel, podľa jeho veľkosti uhrádzajú aj náklady na rekonštrukciu spoločných rozvodov.

Určené sú na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú podľa zákona o bytoch (§ 2 ods. 5) aj domové kotolne vrátane technologického zariadenia, spoločné televízne antény, bleskozvody, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

Sprístupnenie bytu a nebytového priestoru rieši tiež zákon o bytoch, v ktorom je upravená zodpovednosť vlastníka za vzniknuté škody v prípade, že svoj byt alebo nebytový priestor nesprístupní. Ak to odmietne, treba ho požiadať o náhradný termín. Ak nevyhovie, je potrebné požiadať súd o vydanie predbežného rozhodnutia, ktoré by v nevyhnutne nutnom čase obmedzilo práva vlastníka.

Postup výmeny stupačiek

Demontáž zadných stien bytových jadier

Pri systéme Geberit na základe dohody s majiteľom demontujeme  spodnú stenu v kuchyni.

Demontáž starých potrubných rozvodov vody a plynu

Vypílime, vyrežeme a odstránime staré oceľové rúry.

Stabilizácia prostredia a demontáž azbestového odpadu

Počal celého procesu je aktívna odsávačka, ktorá pohlcuje prípadny azbestový prach, stabilizujeme prostredie.

Vývoz abestu na skládku nebezpečného odpadu

Zabalený a stabilizovaný azbest vyvezieme na skládku nebezpečného odpadu s ktorom spolupracujeme.

Montáž nových rozvodov

Na základe požiadaviek investora montujeme nové medené plynové potrubie, na vodovodné používame plast-hlinníkové potrubie (Herz alebo systém Rehau Rautitan) a prípadná výmena vzduchoteniky.