Čo je azbest

Pre svoje pestré žiaruvzdorné vlastnosti sa začal azbest používať hlavne vďaka vysokej teplote tavenia v priemysle kde sa využíval ako ochrana pred požiarom.

Azbest ako kryštalický silikát

Azbest je zaradený medzi kryštalické silikáty s dvoma základnými formami - serpentínovou a amfibolovou. Do skupiny serpentínovej patrí chryzotil tzv. biely azbest, ktorý sa v priemysle najviac spracováva a využíva. Biely azbest v súčasnej celosvetovej spotrebe tvorí až 95% celkovej spotreby azbestu. Vlastnosti azbestu sú dané jeho charakteristickou vláknitou štruktúrou. Vlákna sú veľmi pevné, majú vysokú tepelnú odolnosť, sú ohybné, odolné voči deformáciám, nie sú prchavé a sú chemicky stabilné. Na základe týchto vlastností mal azbest v bývalej ČSSR široké využitie.

Prečo je azbest rizikový

Vdychovanie azbestových vlákien je spojené so zdravotnými poruchami ako azbestózou pľúc, rakovinou pľúc a mezoteliónom, pričom výrazné klinické prejavy sa nezriedka prejavujú až po 20 rokoch začiatku expozície, avšak pri závažnej expozícii sa môžu objaviť už po troch rokoch.

Rakovina z azbestu Azbestóza

Plúcne ochorenie vznikajúce pri dlhodovom vdychovaním aznestového prachu v podobe ihličike, pri drtení, ťažení, zpracovaní alebo použití. Ochorenie sa radí medzi pneumokoniózy - zaprášenie pľúc anorganickým prachom. Zväčša sa toto ochorenie prejaví u ľudí, ktorí mávajú častý styk s asbestom ako choroba z povolania. Nebezpečenstvo spočíva hlavne vo zvýšenom riziku vzniku maligného nádoru vychádzajúceho z výstelky pohrudnice a plúcneho karcinómu.
Riziko vzniku azbestózy, karcinómu pľúc a mezoteliomu je úmerne celoživotnému vystavovaniu sa azbestovému prachu. K rozvinutiu choroby niekedy stačí i pár rokov a niekedy sa rozvinie i o 30 rokov neskôr.