Výmena stúpačiek

Apríl 2019 - výmena stúpačiek v bytovom dome Slatinská 28, Beluša

Október 2018 - Január 2019 - likvidácia azbestu vzduchotechniky, výmena ležatého rozvodu vody, výmena stúpačiek kanalizácie, vody, plynu a vzduchotechniky na bytovom dome Robotnícka, Plzenská, Kukučínová v Bratislave

August - September 2018 - výmena stúpačiek kanalizácie, vody a plynu a demontáž azbestocementovej vzduchotechniky - Centrum II/96, Dubnica nad Váhom 

Júl - august 2018 - výmena stúpačiek kanalizácie vody a plynu na bytovom dome Ľubľanská, Bratislava

Marec - Máj 2018 , výmena stúpačiek kanalizácie, vody a plynu a likvidácia azbestocementovej vzduchotechniky na bytovom dome Narcisova 54-56 v Bratislave

Výmena stupačiek v bytovom dome

  • realizácia bola vykonaná pre stavebnú spoločnosť Comdet, s.r.o.
  • Tríbečská ulica Topoľčany

Výmena stupačiek Botanická 3, Trnava, 78 bytových jednotiek, september 2014

Výmena stúpačiek J. Matušku 2-6, Topoľčany, 92 bytových jednotiek, November 2014

Výmena stupačiek Urmince, okres Topoľčany, 10 bytových jednotiek, Január 2015

Výmena stúpačiek,Slovanská 14-19, Trnava, 36 bytových jednotiek, December 2014

Výmena stúpačiek Hospodárksa 86-87 Trnava, 32 bytových jednotiek, Január 2015

Výmena stúpačiek Čajkovského 3, Trnava, 78 bytových jednotiek, Február 2015