Likvidácia azbestu

Likvidácia azbestu, odvoz azbestu, uloženie na skládke nebezpečného odpadu, likvidácia azbestového obkladu a potrubia, STV, Mlynská Dolina Bratislava, Január  2022

Likvidácia azbestu, odvoz azbestu, uloženie na skládke nebezpečného odpadu, likvidácia azbestovej krytiny PD dolný Lieskov,  Október 2021

Likvidácia azbestu, odvoz azbestu, uloženie na skládke nebezpečného odpadu, likvidácia azbestocementového obkladu, Botanická záhrada Košice, August 2021

Likvidácia azbestu, odvoz azbestu, uloženie na skládke nebezpečného odpadu, likvidácia azbestovej krytiny, Kráľová pri Senci, Júl 2021

Likvidácia azbestu, odvoz azbestu, uloženie na skládke nebezpečného odpadu, likvidácia azbestovej krytiny a krovu, kúpele Grossling Bratislava, Máj 2020

Likvidácia azbestu, odvoz azbestu, uloženie na skládke nebezpečného odpadu, likvidácia azbestovej strešnej krytiny Medveďov, Apríl 2020

Likvidácia azbestu v interíéri, odvoz azbestu, uloženie na skládke nebezpečného odpadu, stredná zdravotná škola Liptovský Mikuláš, Január - Február 2020

Likvidácia azbestu v exteriéri, odvoz azbestu, uloženie na skládke NO, Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 11 Bratislava, December 2019

Likvidácia azbestu v interíéri, odvoz azbestu, uloženie na skládke NO, Vŕbové, okr. Piešťany, Máj 2019 

Likvidácia azbestu, odvoz azbestu, uloženie azbestu na skládke nebezpečného odpadu, Rudník, okr. Myjava, Máj 2019

Likvidácia azbestu, odvoz azbestu, uloženie azbestu na skládke nebezpečného odpadu, Domaniža, okr. Považská Bystrica, Apríl 2019

Apríl 2019 - Likvidácia azbestovej strešnej krytiny - Veľké Dvorany, okres Topoľčany

Marec 2019 -  Likvidácia azbestovej krytiny - Patince, okres Komárno

September 2018 - Likvidácia azbestocementovej strešnej krytiny z kostola v obci malé Dvorníky

Apríl 2018  - Likvidácia azbestocementových dosiek z balkónov,  bytový dom Topoľčany

Február 2018  - Likvidácia azbestocementového odpadového potrubia, bytový dom Športová Šamorín  

Apríl 2017, likvidácia azbestu Hviezdoslavovo námestie, Bratislava

Apríl 2016, likvidácia azbestu pre Eissmann Automotive Holič, 

Marec 2015 - Likvidácia azbestocementovej strešnej krytiny, 4000 m2, Poľnohospodárske družstvo Bodíky, okres Dunajská Streda

Marec 2015 - Likvidácia azbestocementových platní z Balkónov bytového domu Urmince. okres Topoľčany

Odstraňovanie azbestu v stupačkách, kompletná výmena stupačiek - voda, plyn, odpad. 

  • pre spoločnosť Comdet, s.r.o.

Odstraňovanie azbestových balkónových platní

pre spoločnosť Comdet, s.r.o.

Odstraňovanie azbestu zo striech rodinných domov.

Likvidácia azbestocementovej strešnej krytiny

ŽSR - Važec

Likvidácia azbestocementovej strechy

spoločnosť Porfix - Zemianske Kostoľany

Odstraňovanie azbestocementovej strechy

máj 2013 - Stupava

Odstraňovanie azbebestovej strechy

Košice Krásna

Odstraňovanie azbestovej strechy

Považské Podhradie

Odstraňovanie azbestovej strechy 

Trojlístok

Odstraňovanie azbestovej strechy

Košecké Podhradie - Jednota

Odstraňovanie azbestovej vlnkovky

Strecha Gbelany

Odstraňovanie azbestovej strechy

Poprad SCHULE

Likvidácia azbestu z obvodových múrov

Arprog Poprad

Likvidácia azbestu zo strechy

Bratislava Klementisova

Azbest Kvačany

Azbest Petrovany

Azbest

Azbest Trenčín

Azbest letisko Bratislava