Plynofikácia

Projekt Bojničky

vybudovanie kotolne a rozvodov