Výmena stúpačiek

Výmena stupačiek, likvidácia azbestu

Výmena stupačiek v bytovom dome

  • realizácia bola vykonaná pre stavebnú spoločnosť Comdet, s.r.o.
  • Tríbečská ulica Topoľčany

Výmena stupačiek Botanická 3, Trnava, 78 bytových jednotiek, september 2014

Výmena stúpačiek J. Matušku 2-6, Topoľčany, 92 bytových jednotiek, November 2014

Výmena stupačiek Urmince, okres Topoľčany, 10 bytových jednotiek, Január 2015

Výmena stúpačiek,Slovanská 14-19, Trnava, 36 bytových jednotiek, December 2014

Výmena stúpačiek Hospodárksa 86-87 Trnava, 32 bytových jednotiek, Január 2015

Výmena stúpačiek Čajkovského 3, Trnava, 78 bytových jednotiek, Február 2015