Plynofikácia

  • Projekt Bojničky

  • vybudovanie kotolne a rozvodov