Likvidácia azbestu za najlepšie ceny

Likvidácia azbestu z viac ako 35 000 mstriech a obkladov, viac ako 1 500 bytových jednotiek likvidácie odpadového potrubia. Likvidáciu azbestu zabezpečujeme na celom území Slovenska aj celej EÚ, v interiéroch, v exteriéroch i vo výškach.

Škodlivosť azbestu a karcinogenita

Negatívnou vlastnosťou azbestu a azbestových vlákien je ich schopnosť štiepiť sa na respirabilné (vdýchnuteľné) čiastočky. Po vdýchnutí azbestových vlákien do pľúc, môžu tieto vyvolať v pľúcach vznik nádorového procesu. Dlhodobé štúdie organizácie pre výskum rakoviny IARC a svetovej zdravotníckej organizácie WHO dokázali karcinogénne vlastnosti azbestu a azbestových vlákien.
Z tohto dôvodu boli všetky druhy azbestov bez rozdielu chemického zloženia zaradené Európskou komisiou do kategórie 1 ako dokázané karcinogény pre človeka. Jeho karcinogenita môže spôsobovať nádorové bujnenie.

Kde všade sa azbest môže vyskytovať

  • azbestocementové odpadové potrubia v bytových domoch,
  • rovné azbestocementové dosky používané na fasádach rodinných domov ako tip OKAL,
  • azbestocementová strešná krytina Eternit, 
  • protipožiarné azbestové nástreky,
  •  rôzne izolačné azbestové dosky,
  • viacvrstvové azbestocementové dosky tzv. boletické panely.
  • azbestocementová vlnovková krytina
Penetrácia azbestu
likvidácia azbestu
likvidácia azbestu

Pre jednoduchšiu komunikáciu sme pre Vás pripravili jednoduchý formulár, obratom Vás budeme kontaktovať. Vypracovanie cenovej ponuky na likvidáciu azbestu, odvoz azbestu a tak isto na výmenu stúpačiek je bezplatné.

Príloha (foto)