Likvidácia azbestu

 • Marec 2015 - Likvidácia azbestocementovej strešnej krytiny, 4000 m2, Poľnohospodárske družstvo Bodíky, okres Dunajská Streda

 • Marec 2015 - Likvidácia azbestocementových platní z Balkónov bytového domu Urmince. okres Topoľčany

 • Odstraňovanie azbestu v stupačkách, kompletná výmena stupačiek - voda, plyn, odpad. 

 • pre spoločnosť Comdet, s.r.o.
 • Odstraňovanie azbestových balkónových platní

 • pre spoločnosť Comdet, s.r.o.
 • Odstraňovanie azbestu zo striech rodinných domov.

 • Likvidácia azbestocementovej strešnej krytiny

 • ŽSR - Važec
 • Likvidácia azbestocementovej strechy

 • spoločnosť Porfix - Zemianske Kostoľany
 • Odstraňovanie azbestocementovej strechy

 • máj 2013 - Stupava
 • Odstraňovanie azbebestovej strechy

 • Košice Krásna
 • Odstraňovanie azbestovej strechy

 • Považské Podhradie
 • Odstraňovanie azbestovej strechy 

 • Trojlístok
 • Odstraňovanie azbestovej strechy

 • Košecké Podhradie - Jednota
 • Odstraňovanie azbestovej vlnkovky

 • Strecha Gbelany
 • Odstraňovanie azbestovej strechy

 • Poprad SCHULE
 • Likvidácia azbestu z obvodových múrov

 • Arprog Poprad
 • Likvidácia azbestu zo strechy

 • Bratislava Klementisova
 • Azbest Kvačany

 • Azbest Petrovany

 • Azbest

 • Azbest Trenčín

 • Azbest letisko Bratislava