Likvidácia azbestu

September 2018 - Likvidácia azbestocementovej strešnej krytiny z kostola v obci malé Dvorníky

Apríl 2018  - Likvidácia azbestocementových dosiek z balkónov,  bytový dom Topoľčany

Február 2018  - Likvidácia azbestocementového odpadového potrubia, bytový dom Športová Šamorín  

Apríl 2017, likvidácia azbestu Hviezdoslavovo námestie, Bratislava

Apríl 2016, likvidácia azbestu pre Eissmann Automotive Holič, 

Marec 2015 - Likvidácia azbestocementovej strešnej krytiny, 4000 m2, Poľnohospodárske družstvo Bodíky, okres Dunajská Streda

Marec 2015 - Likvidácia azbestocementových platní z Balkónov bytového domu Urmince. okres Topoľčany

Odstraňovanie azbestu v stupačkách, kompletná výmena stupačiek - voda, plyn, odpad. 

  • pre spoločnosť Comdet, s.r.o.

Odstraňovanie azbestových balkónových platní

pre spoločnosť Comdet, s.r.o.

Odstraňovanie azbestu zo striech rodinných domov.

Likvidácia azbestocementovej strešnej krytiny

ŽSR - Važec

Likvidácia azbestocementovej strechy

spoločnosť Porfix - Zemianske Kostoľany

Odstraňovanie azbestocementovej strechy

máj 2013 - Stupava

Odstraňovanie azbebestovej strechy

Košice Krásna

Odstraňovanie azbestovej strechy

Považské Podhradie

Odstraňovanie azbestovej strechy 

Trojlístok

Odstraňovanie azbestovej strechy

Košecké Podhradie - Jednota

Odstraňovanie azbestovej vlnkovky

Strecha Gbelany

Odstraňovanie azbestovej strechy

Poprad SCHULE

Likvidácia azbestu z obvodových múrov

Arprog Poprad

Likvidácia azbestu zo strechy

Bratislava Klementisova

Azbest Kvačany

Azbest Petrovany

Azbest

Azbest Trenčín

Azbest letisko Bratislava