Komplexné služby likvidácie azbestu za najlepšie ceny

Viac ako 35 000 m2 skúseností, viac ako 1000 bytových jednotiek likvidácie odpadového potrubia. Likvidáciu azbestu zabezpečujeme na celom území Slovenska aj celej EÚ, v interiéroch, v exteriéroch i vo výškach.
 
 

 • Škodlivosť azbestu a karcinogenita

 • Negatívnou vlastnosťou azbestu a azbestových vlákien je ich schopnosť štiepiť sa na respirabilné (vdýchnuteľné) čiastočky. Po vdýchnutí azbestových vlákien do pľúc, môžu tieto vyvolať v pľúcach vznik nádorového procesu. Dlhodobé štúdie organizácie pre výskum rakoviny IARC a svetovej zdravotníckej organizácie WHO dokázali karcinogénne vlastnosti azbestu a azbestových vlákien.
  Z tohto dôvodu boli všetky druhy azbestov bez rozdielu chemického zloženia zaradené Európskou komisiou do kategórie 1 ako dokázané karcinogény pre človeka. Jeho karcinogenita môže spôsobovať nádorové bujnenie.
 
 • Kde všade sa azbest môže vyskytovať

 • azbestocementové odpadové potrubia,
 • rovné azbestocementové dosky používané na fasádach rodinných domov ako tip OKAL,
 • azbestocementová strešná krytina Eternit, 
 • protipožiarné azbestové nástreky,
 •  rôzne izolačné azbestové dosky,
 • viacvrstvové azbestocementové dosky tzv. boletické panely.

 

 • Pre jednoduchšiu komunikáciu sme pre Vás pripravili jednoduchý formulár, obratom Vás budeme kontaktovať. Vypracovanie cenovej ponuky na likvidáciu azbestu, odvoz azbestu a tak isto na výmenu stúpačiek je bezplatné.
Meno
Mesto (obec)
Telefónne číslo
E-mail
Mám záujem o cenovú ponuku na:
Odhadované množstvo azbestu (kg, t)
Druh azbestu
Vaša poznámka
Príloha (foto)